Các tổ hợp phím tắt trên hệ điều hành Windows

Hệ điều hành Windows cung cấp rất nhiều tổ hợp phím tắt, giúp người dùng làm việc hiệu quả hơn. Dưới đây là một số tổ hợp phím tắt quan trọng:

 1. Ctrl + C: Sao chép dữ liệu được chọn.
 2. Ctrl + V: Dán dữ liệu đã sao chép.
 3. Ctrl + X: Cắt dữ liệu được chọn.
 4. Ctrl + Z: Hoàn tác hành động gần nhất.
 5. Ctrl + Y: Làm lại hành động đã hoàn tác.
 6. Ctrl + A: Chọn tất cả các mục.
 7. Ctrl + S: Lưu tài liệu hoặc dữ liệu hiện tại.
 8. Ctrl + P: In tài liệu hiện tại.
 9. Ctrl + F: Tìm kiếm trong tài liệu hiện tại.
 10. Alt + Tab: Chuyển đổi giữa các cửa sổ đang mở.
 11. Alt + F4: Đóng cửa sổ hoặc ứng dụng hiện tại.
 12. Windows Key + D: Hiển thị hoặc ẩn màn hình desktop.
 13. Windows Key + E: Mở Windows Explorer.
 14. Windows Key + L: Khóa máy tính.
 15. Windows Key + I: Mở cài đặt Windows.
 16. Windows Key + Tab: Mở Task view (chế độ xem nhiệm vụ).
 17. Windows Key + R: Mở hộp thoại Run để chạy các lệnh.
 18. Windows Key + S: Mở tìm kiếm Windows.
 19. Ctrl + Shift + Esc: Mở Task Manager.

- Featured image -

No comments

Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *