Cách sửa lỗi font Unicode khi update trong SQL Server

Bạn vẫn có thể sửa tiếng việt bằng công cụ Edit của Sql Server Management mà không bị lỗi font, tuy nhiên khi bạn sử dụng lệnh update thì lại bị lỗi font, thật là khó hiểu đúng không, trước đây mình cũng bị và không nghĩ là có cách fix. Nhưng đúng là mọi vấn đề đều có cách giải quyết :).
Mình gặp lỗi này không dưới 1 lần!
Lần đầu, mình google search tìm 1 hoài mới ra cách fix, cách fix thì rất đơn gỉan, nhưng lần 2, lần 3 mình lại quên mất tiêu :). nên hôm nay mình chia sẻ lại với các bạn, dưỡi đây là ví dụ update tên tiếng việt vào bảng User.

-- Lệnh UPDATE để sửa lỗi tên tiếng Việt
UPDATE Users
SET Ten = N'Nguyễn Văn Tuấn'
WHERE ID = 1;

- Featured image -

No comments

Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *