Chuyên mục: IT

July 24

Các hàm excel thông dụng cho bạn

Chắc hẳn trong chúng ta không ai còn xa lạ với bộ Office quá nổi tiếng của Microsoft. Office nổi tiếng 1 thời ai cũng biết đến đó là Office 2003, hiện đã đi vào di vãng, hiện nay chủ yếu mọi người sử dụng Office từ 2010 trở lên như: 2010, 21013, 2016, 2019.. […]

July 24

Protype trong javascript là gì?

Trong JavaScript, prototype là một thuộc tính có sẵn của mọi đối tượng (objects) và được sử dụng để chia sẻ các thành viên và phương thức giữa các đối tượng cùng một lớp hoặc kiểu. Một số điểm quan trọng về prototype trong JavaScript: Dưới đây là một ví dụ đơn giản về cách […]

July 24

Các lệnh docker cơ bản

Quản lý image: Tải 1 image từ Docker Hub Xem danh sách các image đã tải Xoá 1 image Tạo 1 image từ Dockerfile Thao tác với Container Tạo 1 Container -p -> Ánh xạ port private 3000 của máy chủ (host machine) bên trong docker thành port public 5173 ra bên ngoài docker Khởi động 1 […]

July 24

Gitignore trong git là gì?

Gitignore là một tệp cấu hình trong dự án Git (một hệ thống quản lý mã nguồn) được sử dụng để chỉ định các tệp và thư mục mà Git nên bỏ qua (hoặc “ignore”) khi bạn thực hiện các thao tác như thêm (commit) và đẩy (push) thay đổi lên kho lưu trữ Git. […]

July 24

Cách lựa chọn hosting và tên miền cho website PHP/WordPress

Khi chọn dịch vụ hosting và đăng ký tên miền, có một số yếu tố quan trọng mà bạn nên xem xét. Dưới đây là một hướng dẫn để bạn chọn dịch vụ hosting và đăng ký tên miền phù hợp: Dưới đây là một số nhà cung cấp hosting phổ biến và đáng tin […]

July 24

Hướng dẫn fake domain trên MacOS, Windows, Linux

Để fake domain (tạo tên miền ảo) trên các hệ điều hành khác nhau, bạn có thể làm như sau: rên macOS: Trên Windows: Thêm địa chỉ IP và tên miền giả mạo của bạn vào cuối tệp hosts. Ví dụ: Trên Linux (Ubuntu, Debian, và các distro tương tự): Sau khi thực hiện các […]

July 24

Chạy nhiều command cùng lúc trên CMD windows

Sử dụng “&&”: Bạn có thể sử dụng toán tử “&&” để chạy các lệnh theo chuỗi. Khi bạn sử dụng toán tử này, các lệnh sẽ được thực thi lần lượt và chỉ chạy lệnh tiếp theo nếu lệnh trước đó đã thành công. Ví dụ: Trong ví dụ trên, command1 sẽ được chạy […]

July 24

XML là gì, cấu trúc và cách xử lý XML trong C#

XML là gì? XML (Extensible Markup Language) là một ngôn ngữ đánh dấu mở rộng được thiết kế để mô tả dữ liệu. XML không phải là một ngôn ngữ lập trình, mà là một cách mô tả dữ liệu với cú pháp khá rõ ràng, đơn giản. Cấu trúc XML: Một tài liệu XML […]

July 24

Tìm hiểu về cơ sở dữ liệu phân tán

I. Khái niệm cơ sở dữ liệu phân tán Để bắt đầu, chúng ta cần hiểu rõ về cơ sở dữ liệu phân tán (Distributed Database). Đây là hệ thống lưu trữ dữ liệu trên nhiều máy tính, đôi khi nằm ở các vị trí địa lý khác nhau, nhưng hợp tác với nhau để […]