Chuyên mục: Database

July 24

Cách sửa lỗi font Unicode khi update trong SQL Server

Bạn vẫn có thể sửa tiếng việt bằng công cụ Edit của Sql Server Management mà không bị lỗi font, tuy nhiên khi bạn sử dụng lệnh update thì lại bị lỗi font, thật là khó hiểu đúng không, trước đây mình cũng bị và không nghĩ là có cách fix. Nhưng đúng là mọi […]

July 24

Sự khác nhau giữa varchar và char trong MySQL

Trong MySQL, VARCHAR và CHAR đều là kiểu dữ liệu chuỗi dùng để lưu trữ các giá trị văn bản. Mặc dù cả hai kiểu này dùng để lưu trữ chuỗi ký tự, nhưng có sự khác biệt quan trọng về cách lưu trữ và sử dụng bộ nhớ. CHAR: Ví dụ: Nếu bạn lưu […]

July 24

Tìm hiểu về cơ sở dữ liệu phân tán

I. Khái niệm cơ sở dữ liệu phân tán Để bắt đầu, chúng ta cần hiểu rõ về cơ sở dữ liệu phân tán (Distributed Database). Đây là hệ thống lưu trữ dữ liệu trên nhiều máy tính, đôi khi nằm ở các vị trí địa lý khác nhau, nhưng hợp tác với nhau để […]

July 24

Lập trình hướng đối tượng (OOP) và nguyên lý SOLID

Lập trình hướng đối tượng (OOP) đã trở thành một phương pháp phổ biến trong việc phát triển phần mềm. Đặc biệt, nguyên lý SOLID là một tập hợp các nguyên tắc thiết kế mã nguồn linh hoạt và dễ bảo trì, đã được nhiều nhà phát triển tôn vinh và áp dụng. Trên thực […]