Chuyên mục: Java

July 24

Tại sao phải tối ưu code hay có thể viết code lan man?

Chắc chắn là phải tốu ưu code và không viết code dài lan man lê thê, bạn không thể tiện đâu viết đấy được :). Tại sao, hay xem nội dung dưới đây:Tối ưu code (code optimization) là quá trình cải thiện hiệu suất, sử dụng tài nguyên và hiệu quả của mã nguồn mà […]

July 24

Cách thêm file thư viện .jar và dự án Spring boot (Java)

Để thêm một tệp thư viện .jar vào dự án Spring Boot, bạn có thể làm theo các bước sau: Sau khi thêm tệp thư viện .jar vào thư mục “lib”, bạn có thể sử dụng thư viện đó trong dự án Spring Boot bằng cách thêm nó vào classpath. Có một số cách để […]

July 24

Lập trình hướng đối tượng (OOP) và nguyên lý SOLID

Lập trình hướng đối tượng (OOP) đã trở thành một phương pháp phổ biến trong việc phát triển phần mềm. Đặc biệt, nguyên lý SOLID là một tập hợp các nguyên tắc thiết kế mã nguồn linh hoạt và dễ bảo trì, đã được nhiều nhà phát triển tôn vinh và áp dụng. Trên thực […]

July 24

Các loại kiểu dữ liệu phổ biến trong lập trình và cách khai báo

Có nhiều loại kiểu dữ liệu phổ biến được sử dụng trong lập trình, dưới đây là một số kiểu dữ liệu quan trọng: Ngoài ra, còn có nhiều kiểu dữ liệu khác như kiểu dữ liệu ký tự đơn (Character), kiểu dữ liệu ngày tháng (Date), kiểu dữ liệu null (Null), kiểu dữ liệu […]

July 24

Tổng hợp các cách comment trong các ngôn ngữ lập trình

Trong quá trình lập trình, việc sử dụng comment (chú thích) là một phần quan trọng giúp bạn và các nhà phát triển khác hiểu mã nguồn của bạn một cách dễ dàng. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một tổng hợp về cách sử dụng comment trong các ngôn ngữ lập trình […]