Chuyên mục: PHP

July 24

Tại sao phải tối ưu code hay có thể viết code lan man?

Chắc chắn là phải tốu ưu code và không viết code dài lan man lê thê, bạn không thể tiện đâu viết đấy được :). Tại sao, hay xem nội dung dưới đây:Tối ưu code (code optimization) là quá trình cải thiện hiệu suất, sử dụng tài nguyên và hiệu quả của mã nguồn mà […]

July 24

PHP – ngôn ngữ lập trình website phổ biến nhất

PHP là một trong những ngôn ngữ lập trình phía máy chủ phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi để phát triển trang web. Nó đã có một sự hiện diện mạnh mẽ trong ngành phát triển web trong nhiều năm và vẫn tiếp tục được sử dụng rộng rãi ngay cả trong […]

July 24

Khai báo thuộc tính trong 1 class php

Trong PHP, bạn có thể khai báo thuộc tính trong một class bằng cách sử dụng từ khóa public, protected, hoặc private, sau đó là tên thuộc tính và có thể cung cấp giá trị mặc định (nếu muốn). Dưới đây là cú pháp để khai báo thuộc tính trong một class PHP: Các từ […]

July 24

Lập trình hướng đối tượng (OOP) và nguyên lý SOLID

Lập trình hướng đối tượng (OOP) đã trở thành một phương pháp phổ biến trong việc phát triển phần mềm. Đặc biệt, nguyên lý SOLID là một tập hợp các nguyên tắc thiết kế mã nguồn linh hoạt và dễ bảo trì, đã được nhiều nhà phát triển tôn vinh và áp dụng. Trên thực […]

July 24

Các loại kiểu dữ liệu phổ biến trong lập trình và cách khai báo

Có nhiều loại kiểu dữ liệu phổ biến được sử dụng trong lập trình, dưới đây là một số kiểu dữ liệu quan trọng: Ngoài ra, còn có nhiều kiểu dữ liệu khác như kiểu dữ liệu ký tự đơn (Character), kiểu dữ liệu ngày tháng (Date), kiểu dữ liệu null (Null), kiểu dữ liệu […]

July 24

Cách tạo 1 form đơn giản với HTML và PHP

Form là một phần quan trọng trong việc tương tác với người dùng trên trang web. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một form đơn giản sử dụng HTML và xử lý dữ liệu nhập vào form bằng PHP. 1. Tạo form HTML Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một […]

July 24

Tổng hợp các cách comment trong các ngôn ngữ lập trình

Trong quá trình lập trình, việc sử dụng comment (chú thích) là một phần quan trọng giúp bạn và các nhà phát triển khác hiểu mã nguồn của bạn một cách dễ dàng. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một tổng hợp về cách sử dụng comment trong các ngôn ngữ lập trình […]

July 24

Lệnh truy vấn mongodb với dữ liệu lớn trong 1 collection

Khi truy vấn dữ liệu lớn trong một collection của MongoDB, bạn có thể cần sử dụng các phương pháp tối ưu để tối đa hóa hiệu suất truy vấn và giảm thiểu tải cho cơ sở dữ liệu. Dưới đây là một số lệnh truy vấn MongoDB mà bạn có thể sử dụng để […]