Chuyên mục: Python

July 24

Tại sao phải tối ưu code hay có thể viết code lan man?

Chắc chắn là phải tốu ưu code và không viết code dài lan man lê thê, bạn không thể tiện đâu viết đấy được :). Tại sao, hay xem nội dung dưới đây:Tối ưu code (code optimization) là quá trình cải thiện hiệu suất, sử dụng tài nguyên và hiệu quả của mã nguồn mà […]

July 24

10 bài code thiếu nhi (python)

Dưới đây là 10 bài code đơn giản dành cho học sinh, sử dụng ngôn ngữ lập trình python: 1. Mã code để in ra một tin nhắn chào hỏi trên màn hình: 2. Mã code để tính tổng hai số: 3. Mã code để tính tuổi dựa trên năm sinh: 4. Mã code để […]