Giới thiệu về các mô hình phát triển phần mềm

Mô hình Phát triển Phần mềm là các mô hình xác định quy trình mà dự án cần được thực hiện, xác định cách phần mềm nên được phát triển dựa trên yêu cầu của doanh nghiệp và người dùng. Các mô hình này giúp cả lập trình viên và tester phát triển dự án đúng cách. Có nhiều mô hình khác nhau, mỗi mô hình có ưu điểm và nhược điểm, dựa trên đặc thù của tuỳ dự án, một mô hình thích hợp được lựa chọn để triển khai.

 1. Mô hình thác nước
  Mô hình thác nước là mô hình tiên phong của quy trình vòng đời phát triển phần mềm. Đây là mô hình đầu tiên được sử dụng trong quá trình phát triển phần mềm. Nó được chia thành nhiều pha khác nhau trong đó đầu ra của mỗi pha đóng vai trò là đầu vào cho pha tiếp theo của chu kỳ. Trước khi chuyển sang giai đoạn sau, bắt buộc phải hoàn thành giai đoạn trước, không hoàn thành giai đoạn đầu, chúng ta không thể chuyển sang giai đoạn sau. Do các pha của mô hình thác nước chuyển động từ tầng trên xuống tầng dưới giống như thác đổ từ trên xuống nên nó được đặt tên là mô hình thác nước.

Mô hình thác nước hoạt động như sau:

Thu thập các yêu cầu của người dùng từ nhỏ đến lớn, tất cả các yêu cầu được mô tả rõ ràng để hiểu được yêu cầu từ người dùng
Sau khi xác định xong các yêu cầu của người dùng, các yêu cầu hệ thống được xác định để làm việc với hệ thống
Dựa trên các yêu cầu, thiết kế đã được thực hiện cho sản phẩm
Sau khi hoàn thành thiết kế tổng quát, thiết kế chi tiết cho sản phẩm được vẽ bao gồm hệ thống, phần cứng, phần mềm, v.v.
Sau khi hoàn thành xong tất cả thiết kế, việc triển khai thực tế của sản phẩm bắt đầu với nhóm phát triển của dự án
Sau khi phát triển xong sản phẩm, nhóm tester mới test toàn bộ sản phẩm.

 1. Mô hình V
  Mô hình V là một framework được sử dụng để mô tả các hoạt động trong vòng đời phát triển phần mềm từ các đặc tả yêu cầu đến bảo trì. Trong mô hình V, các hoạt động kiểm thử được tích hợp vào từng giai đoạn của vòng đời phát triển phần mềm.

Các mức kiểm tra được sử dụng cho mô hình V

Kiểm tra thành phần: Nó được sử dụng để xác minh các chức năng của tất cả các thành phần phần mềm được sử dụng trong sản phẩm có hoạt động tốt hay không. Mỗi thành phần có thể được kiểm tra riêng biệt.
Kiểm tra tích hợp: Nó được sử dụng để kiểm tra giao diện giữa các thành phần, tức là tương tác với các phần khác nhau của hệ thống như hệ thống tệp, hệ điều hành và phần cứng hoặc giao diện giữa các hệ thống.
Kiểm thử hệ thống: Nó được sử dụng để kiểm tra toàn bộ hệ thống. nó xác minh hệ thống hoặc sản phẩm so với các yêu cầu được chỉ định.
Kiểm tra chấp nhận: Nó được sử dụng để thực hiện kiểm tra xác nhận đối với nhu cầu, yêu cầu của người dùng và quy trình kinh doanh được thực hiện để xác định xem có chấp nhận hệ thống hay không
Các cấp độ kiểm tra này có thể được kết hợp và sắp xếp lại dựa trên dự án. Trong mô hình V, kiểm tra xác nhận được thực hiện trong các giai đoạn trước của vòng đời.

 1. Mô hình phát triển lặp đi lặp lại
  Mô hình phát triển lặp đi lặp lại là một vòng đời trong đó dự án được chia nhỏ thành một số lượng lớn các lần lặp lại, trong đó việc lặp lại là một vòng phát triển hoàn chỉnh dẫn đến việc phát hành các sản phẩm thực thi, tức là một tập hợp con của sản phẩm cuối cùng đang được phát triển, được phát triển từ quá trình lặp lại để lặp lại yo trở thành sản phẩm cuối cùng. Phát triển ứng dụng nhanh, phát triển nhanh, và quy trình hợp nhất hợp lý là những ví dụ về mô hình phát triển Lặp đi lặp lại.
 2. Mô hình phát triển ứng dụng nhanh chóng
  Phát triển ứng dụng nhanh chính thức là sự phát triển song song các chức năng và tích hợp sau đó. Mô hình RAD cho phép người dùng trong quá trình phát triển xem xét sản phẩm.

RAD hoạt động như sau

Hiểu người dùng hoặc yêu cầu của tổ chức
Thiết kế sản phẩm
Phát triển chức năng và các thành phần của dự án như một phần nhỏ
Cung cấp phiên bản nhỏ của sản phẩm cho khách hàng hoặc người dùng để sử dụng hàng ngày.
Thu thập phản hồi từ người dùng.
Dựa trên phản hồi, phát triển lại phiên bản khác của dự án, quá trình này sẽ tiếp tục diễn ra.

RAD cho phép thay đổi và phát triển sản phẩm một cách nhanh chóng. Nó cho phép xác nhận sớm các rủi ro kỹ thuật và đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu thay đổi của khách hàng. Trong mô hình RAD, người dùng có được khả năng hiển thị sớm của sản phẩm và có thể cung cấp phản hồi về thiết kế của nó và có thể quyết định dựa trên chức năng hiện có, có nên tiếp tục phát triển hay không, những chức năng nào cần được đưa vào trong lần phân phối tiếp theo của sản phẩm. Người dùng cũng có thể quyết định dừng dự án hay không nếu nó không mang lại kết quả như mong đợi.

 1. Mô hình phát triển Agile
  Phát triển Agile là một nhóm các phương pháp phát triển phần mềm dựa trên sự phát triển gia tăng lặp đi lặp lại, trong đó các yêu cầu và giải pháp phát triển thông qua sự hợp tác giữa các nhóm chức năng chéo với nhau. Có một số phương pháp linh hoạt sẵn có để sử dụng trong quá trình phát triển phần mềm, nhưng phương pháp nhanh nhẹn là Scrum và Lập trình cực đoan, tức là XP là những nguồn chính của sự phát triển nhanh nhẹn.

Lợi ích của phát triển nhanh

Nó tập trung vào chất lượng tốt của mã và hoạt động của nó
Tham gia thử nghiệm ở các giai đoạn trước của vòng đời
Đơn giản trong thiết kế
Thu hút sự tham gia của các bên liên quan trong kinh doanh để trợ giúp nhóm thử nghiệm để người thử nghiệm có thể thử nghiệm sản phẩm dựa trên các yêu cầu đã chỉ định.

- Featured image -

No comments

Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *