Bài viết gần đây

August 26, 2023

npm save global trong nodejs

Trong phiên bản npm 5.0 trở đi, không còn sử dụng tùy chọn –save để cài đặt gói npm global nữa. Thay vào đó, bạn sử dụng –global hoặc -g để cài đặt gói một cách toàn cục (global). Trước đây, khi bạn muốn cài đặt một gói npm và lưu nó vào phần dependencies […]

Hàm push trong javascript

Bài viết này, nằm trong serries các hàm cơ bản và hữu ích trong javascriptHàm push() trong JavaScript được sử dụng để thêm một hoặc nhiều phần tử vào cuối một mảng (array) và trả về độ dài mới của mảng đó. Hãy xem ví dụ sau: Trong ví dụ này, push(‘orange’) đã thêm chuỗi […]

Convert JSON sang XML với XML package

Để chuyển đổi một đối tượng JSON sang định dạng XML bằng package npm xml, bạn cần thực hiện các bước sau: Bước 1: Cài đặt package npm xml Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt package npm xml trong dự án của mình. Sử dụng lệnh sau để cài đặt package […]

August 25, 2023

Lập trình backend là gì, javascript làm backend được không?

Lập trình backend (backend development) là quá trình phát triển phần mềm và ứng dụng web tập trung vào phía máy chủ (server-side). Backend là phần của ứng dụng chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu, tương tác với cơ sở dữ liệu, và thực hiện các logic ứng dụng. Ngôn ngữ lập trình được […]

PHP – ngôn ngữ lập trình website phổ biến nhất

PHP là một trong những ngôn ngữ lập trình phía máy chủ phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi để phát triển trang web. Nó đã có một sự hiện diện mạnh mẽ trong ngành phát triển web trong nhiều năm và vẫn tiếp tục được sử dụng rộng rãi ngay cả trong […]

August 23, 2023

Các bug thường gặp trong Express Nodejs

Ở hay không có gì hay ho mà chỉ có bug, kk 😀 Trong Express.js, một số lỗi(bug) thường gặp có thể bao gồm các vấn đề về mã, bảo mật, cài đặt, hoặc cách bạn xây dựng ứng dụng. Dưới đây là một số lỗi phổ biến và cách khắc phục chúng: Để khắc […]

August 22, 2023

Các lệnh docker cơ bản

Quản lý image: Tải 1 image từ Docker Hub Xem danh sách các image đã tải Xoá 1 image Tạo 1 image từ Dockerfile Thao tác với Container Tạo 1 Container -p -> Ánh xạ port private 3000 của máy chủ (host machine) bên trong docker thành port public 5173 ra bên ngoài docker Khởi động 1 […]

August 20, 2023

Unit Test là gì? Giới thiệu về Unit Test và Ví dụ

Unit Test, hay kiểm thử đơn vị, là một phần của kiểm thử phần mềm nhằm kiểm tra tính đúng đắn của từng phần riêng lẻ của mã nguồn (cụm từ “đơn vị” ở đây có nghĩa là một phần nhỏ nhất của mã có thể kiểm tra độc lập). Unit test đảm bảo rằng […]

Gitignore trong git là gì?

Gitignore là một tệp cấu hình trong dự án Git (một hệ thống quản lý mã nguồn) được sử dụng để chỉ định các tệp và thư mục mà Git nên bỏ qua (hoặc “ignore”) khi bạn thực hiện các thao tác như thêm (commit) và đẩy (push) thay đổi lên kho lưu trữ Git. […]

July 5, 2023

Cách lựa chọn hosting và tên miền cho website PHP/WordPress

Khi chọn dịch vụ hosting và đăng ký tên miền, có một số yếu tố quan trọng mà bạn nên xem xét. Dưới đây là một hướng dẫn để bạn chọn dịch vụ hosting và đăng ký tên miền phù hợp: Dưới đây là một số nhà cung cấp hosting phổ biến và đáng tin […]

NỔI BẬT

August 26, 2023

npm save global trong nodejs

Trong phiên bản npm 5.0 trở đi, không còn sử dụng tùy chọn –save để cài đặt gói npm global nữa. Thay vào đó, bạn sử dụng –global hoặc -g để cài đặt gói một cách toàn cục (global). Trước đây, khi bạn muốn cài đặt một gói npm và lưu nó vào phần dependencies […]