Tại sao phải tối ưu code hay có thể viết code lan man?

Chắc chắn là phải tốu ưu code và không viết code dài lan man lê thê, bạn không thể tiện đâu viết đấy được :). Tại sao, hay xem nội dung dưới đây:
Tối ưu code (code optimization) là quá trình cải thiện hiệu suất, sử dụng tài nguyên và hiệu quả của mã nguồn mà không làm thay đổi logic hoạt động của ứng dụng. Mục tiêu của việc tối ưu hóa code là giảm tải CPU, tăng tốc độ thực thi, tiết kiệm bộ nhớ, hạn chế lỗi và đảm bảo ứng dụng hoạt động mượt mà hơn.

Dưới đây là một số lợi ích của việc tối ưu code:

  1. Tăng hiệu suất: Tối ưu code có thể làm cho ứng dụng chạy nhanh hơn, hạn chế lỗi có thể xảy ra, giảm thời gian đáp ứng và tăng khả năng phục vụ nhiều người dùng cùng một lúc.
  2. Tiết kiệm tài nguyên: Việc sử dụng tài nguyên như bộ nhớ và CPU một cách hiệu quả có thể giúp giảm chi phí vận hành và nâng cao lợi nhuận.
  3. Duy trì dự án: Mã nguồn tối ưu thường dễ dàng duy trì hơn. Nó giúp giảm sự phức tạp của code, dễ dàng hiểu và sửa lỗi. Khi có 1 dev nghỉ việc, dev mới vào đọc luồng code đã tối ưu, sẽ dễ tiếp nhận hơn.

Tuy nhiên, việc tối ưu code không phải lúc nào cũng cần thiết và có thể dẫn đến mất thời gian và tài nguyên không cần thiết nếu không thực hiện đúng cách. Dưới đây là một số nguyên tắc cơ bản:

  1. Xác định phần cần tối ưu: Đừng tối ưu hóa trước khi bạn thực sự cần. Hãy dựa vào dữ liệu thực tế và sự hiệu quả của ứng dụng để xác định những phần cần tối ưu.
  2. Sử dụng công cụ tối ưu hóa: Sử dụng công cụ phân tích mã nguồn (profiling) để xác định những phần của ứng dụng đang sử dụng nhiều tài nguyên và cần được tối ưu hóa.
  3. Tối ưu hóa chỉ khi cần: Tối ưu hóa code khi bạn đã xác định rằng nó là yếu điểm của ứng dụng hoặc đang gây ra vấn đề về hiệu suất. Đừng tối ưu hóa code một cách ngẫu nhiên.
  4. Sử dụng thuật toán hiệu quả: Chọn các thuật toán và cấu trúc dữ liệu phù hợp để giải quyết vấn đề của bạn. Một thuật toán hiệu quả thường quan trọng hơn việc tối ưu hóa code cụ thể.
  5. Sử dụng bộ nhớ cẩn thận: Tránh sử dụng bộ nhớ một cách lãng phí. Xóa các biến không cần thiết và giải phóng bộ nhớ khi không còn sử dụng.
  6. Dễ đọc và dễ bảo trì: Mã nguồn cần phải dễ đọc và dễ bảo trì trước hết. Điều này đồng nghĩa với việc code nên được viết rõ ràng, dễ đọc, và dễ hiểu trước khi xem xét tối ưu hóa.

- Featured image -

No comments

Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *